07.07.2016

Nadzorna provera IMS-a

Prošle godine je sprovedena resertifikaciona provera koja je pokazala da je naš integrisani menadžment sistem sposoban da ispuni zahteve standarda, zakona, propisa i ugovora. Takođe je potvrđena efektivnost sistema koja osigurava da naša organizacija može da očekuje ostvarenje postavljenih ciljeva i da identifikuje oblasti za potencijalno poboljšavanje.

 

U okviru novog perioda sertifikacije, ove godine je sprovedena prva redovna nadzorna provera našeg IMS-a. Provera, koju su izvršili proveravači sertifikantske kuće SGS iz Beograda, je obuhvatila celo preduzeće i potvrdila da imamo uspostavljen i održavan sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. Potvrđen je visok stepen integracije sva tri sistema menadžmenta i pogodnost, adekvatnost i efiktivnost.

Ulogujte se na Vaš nalog

TOP